hỗ trợ trực tuyến
Báo giá 848 36018880
Rotha +855010313935
Tỷ giá
Mã NT Mua Chuyển khoản Bán
AUD 16.322,05 16.420,57 16.599,91
CAD 17.066,31 17.221,30 17.409,38
EUR 26.034,39 26.112,73 26.765,02
GBP 30.240,89 30.454,07 30.725,17
HKD 2.913,00 2.933,53 2.977,46
JPY 203,55 205,61 211,57
KRW 18,88 19,87 20,91
THB 718,41 718,41 748,37
USD 23.150,00 23.150,00 23.250,00
Nguồn: Vietcombank
Khi yêu cầu dịch vụ của Hoàng Đại, bạn là “Người gửi”, thay mặt cho bạn hay bất kì ai liên quan đến hàng gửi đồng ý với Điều khoản và Điều kiện vận chuyển của Hoàng Đại được áp dụng kể từ khi Hoàng Đại tiếp nhận yêu cầu gửi hàng, ngoại trừ có thêm những điều kiện thỏa thuận khác bằng văn bản bởi người có thẩm quyền của...
Đã được sự ủy quyền của Người gửi nhằm thực hiện yêu dịch vụ của mình cho Người gửi, HDE có thể thực hiện mọi hoạt động sau đây:
“Người gửi” đồng ý rằng lô hàng của mình sau khi được tiếp nhận bởi đối tác vận tải sẽ được xem là bị từ chối nếu:
HOÀNG ĐẠI Express có quyền mở và kiểm tra một lô hàng mà không cần phải thông báo.
Cước phí lô hàng được tính theo khối lượng (kg) thực tế hoặc thể tích và sẽ chọn ở mức cước nào cao hơn, Hoàng Đại có thể tái cân hay đo lại thể tích lô hàng để xác nhận việc tính toán cước phí này.
Trách nhiệm của HOÀNG ĐẠI chỉ giới hạn thiệt hại trực tiếp và chỉ thiệt hại trên trọng lượng giới hạn mỗi trong mục này 5. Tất cả các loại tổn thất hoặc thiệt hại được loại trừ (bao gồm nhưng không giới hạn lợi nhuận bị mất, thu nhập, lãi suất, kinh doanh trong tương lai),
Chuyển phát nhanh Hoàng Đại luôn đảm bảo quyền lợi khách hàng qua các dịch vụ chăm sóc khách hàng, xử lý khiếu nại kịp thời, đền bù theo quy định bảo hiểm hàng hóa của hãng và pháp luật quốc tế về dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế.
HOÀNG ĐẠI có thể sắp xếp bảo hiểm cho “Người Gửi” bao gồm giá trị tiền mặt thực tế về những tổn thất hoặc thiệt hại vật chất cho các lô hàng, những “Người Gửi” cần hoàn thành mục bảo hiểm trên mặt trước của giấy gửi hàng hoặc yêu cầu bảo hiểm thông qua hệ thống tự động HOÀNG ĐẠI và trả phí áp dụng bảo hiểm.